Zielony Dom Dziecka

Akcja Zielony Dom Dziecka została zakończona. W akcji wzięło udział 680 użytkowników, którzy pokonali 135 652 561 kroków.

Sponsorem akcji była firma MiLez Developer, której dziękujemy za wsparcie.

 

 

 

 

 

 

Celem akcji Zielony Dom Dziecka było wyposażenie Domu Dziecka w Namysłowie w 2 oczyszczacze powietrza, 2 systemy filtrujące wodę oraz lampę uv. Dzięki temu placówka będzie bardziej przyjazna środowisku i zaoszczędzi pieniądze. Szczegóły z przekazania sprzętu placówce znajdziecie w artykule.

Dom Dziecka w Namysłowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby. Placówka umożliwia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych. Dom Dziecka posiada dwa budynki: Budynek Główny przy ulicy Pułaskiego 1, w którym jest 14 miejsc i Filię Domu Dziecka przy ulicy Pułaskiego 3B, gdzie znajduje się 10 miejsc.

Przy Domu Dziecka działa Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Domu Dziecka w Namysłowie „KRAINA PRZYJAŹNI”. Stowarzyszenie powstało by nieść pomoc opuszczonym dzieciom i powalczyć o ich szczęśliwe dzieciństwo. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego i każdy może podarować na ten cel swój 1%. Dzięki okazanemu wsparciu Stowarzyszenie będzie mogło kontynuować swoje cele.

Skontaktuj się z nami