Zakończenie akcji: SP 2 w Namysłowie

Przekazaliśmy dzisiaj oczyszczacz powietrza Szkole Podstawowej nr 2 w Namysłowie. Do tej pory wygrywały pierwszaki, ale tym razem konkurs międzyklasowy wygrała klasa 8a, urządzenie zostanie zamontowane w ich sali lekcyjnej. Podczas przekazania urządzenia byli obecni: sponsor pani Daria Gruszkiewicz, Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski oraz dyrektor szkoły Artur Matkowski. Poniżej przedstawiamy ranking klas.

Ranking klas:

5469423 kroków – klasa 8a
4993134 kroków – klasa 1a
4746163 kroków – klasa 3a
4028830 kroków – klasa 2a
3761921 kroków – klasa 1b
3043293 kroków – klasa 5a
2241966 kroków – klasa 2b
2064078 kroków – klasa 3b
1816162 kroków – klasa 7b
1766069 kroków – klasa 7a
1619670 kroków – klasa 7c

W tej akcji sponsorami byli Ubezpieczenia Daria Gruszkiewicz-Denisiewicz oraz Gmina Namysłów. Dziękujemy!

Skontaktuj się z nami